การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพตราช้างเกษตร กับไม้ผล

สามารถใช้ได้ตั้งแต่การเตรียมกิ่งพันธุ์ ทั้งกิ่งตอน กิ่งชำ และกิ่งทาบ ในระยะที่นำต้นพันธุ์ พักฟื้นในกระถาง หรือถุงชำ ใช้ ซีบี - โกร 10 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 3 ถึง 7 วัน / ครั้ง จะช่วยให้รากเจริญเร็ว แข็งแรง สามารถนำไปปลูกได้เร็วขึ้น

การเตรียมหลุมปลูก รองพื้นด้วยปุ๋ยคอก ใช้ ซีบี - โกร 20 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ราดลงในหลุม ก่อนนำต้นพันธุ์ลงปลูก หลังปลูกเสร็จ ใช้ ซีบี - โกร 20 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 15 วัน จะช่วยให้เจริญเติบโตได้ดี ลำต้นแข็งแรง ต้านทานต่อโรคและแมลง

นอกจากนี้ยังสามารถ คลุก ซีบี - โกร กับปุ๋ยคอก หว่านตามโคนต้นจะช่วยให้ดินรอบโคนต้นร่วน โปร่ง ระบายอากาศและน้ำได้ดี เมื่อใช้ ซีบี - โกร อย่างต่อเนื่องจะทำให้ต้นพืชเจริญเติบโต แข็งแรง มีความสมบูรณ์พันธุ์สูง

ซีบี - โกร นอกเหนือจากจะประกอบด้วย ธาตุอาหารที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนแล้ว ยังมีคุณสมบัติเป็น ฮอร์โมน ช่วยให้มีความสมบูรณ์พันธุ์สูง ช่วยกระตุ้นการแตกตาดอก ช่วยให้ก้านดอกแข็งแรง ไม่หลุดร่วงง่าย ทนทานต่อสภาพอากาศ และ ต้านทานต่อโรคและแมลง

เมื่อต้นพืชเจริญเติบโตอย่างเต็มที่จนพอที่จะให้ผลผลิตได้แล้วให้ใช้ ซีบี - พลัส 20 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 15 วัน / ครั้ง ฉีดพ่นไปจนถึงระยะก่อนดอกบาน ให้งดการฉีดในช่วงที่ดอกบาน ( ผสมเกสร ) เหตุผลที่งด เพราะว่า ซีบี - พลัส นอกจากจะเป็นฮอร์โมนเร่งดอกแล้ว ยังมีคุณสมบัติเป็น ฟิล์ม บางๆ ห่อหุ้มช่อดอก เพื่อป้องกันการเข้าทำลายช่อดอกของเชื้อโรคและแมลง หากฉีดช่วงที่ดอกบาน ฟิล์มของ ซีบี - พลัส จะไปปิดกั้นการผสมเกสรของพืช จะฉีด ซีบี - พลัส ได้อีกเมื่อเริ่มมีผลเล็ก ๆเท่าหัวแม่มือ ฉีดพ่นทุก 15 วัน ต่อเนื่อง จนเก็บผลผลิต ผลไม้ที่ได้จะดกสมบูรณ์ ผิวสวย รสชาติดี

เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว ตัดแต่งกิ่ง ฉีดพ่นด้วย ซีบี - โกร ทุก 15 วัน เพื่อบำรุงต้นให้สมบูรณ์ พร้อมที่จะให้ผลผลิตในรอบต่อไป